<h1> Arkioi, Arkoi, Dodekanisa, Dodekanissa, Dodecanissa, Dodecanisa, Wyspa Arki, Wysepka Arki </h1>

 

Tawerna Nikolas - 0030 2247032477
mobile - 0030 6972923367
fax - 0030 2247031983

Nikolaos Kavouras
Patmos-Arki
T.K 85.500 Dodekanisa
Greece

Mixalis Kavouras
GR5601104580000045874572782
BIC ETHNGRAAXXX
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.
ATHENS


e-mail:

nico_kavouras@yahoo.com